vinhtng.com
Những chiều mưa sóng gió
Nỗi nhớ dài Như hàng dãy những giấc mơ nối tiếp Mỗi giấc mơ là một khoảng đời lạc nhịp Mỗi giấc mơ là một lần mong được hóa kiếp Để thương yêu thỏa lòng …