vinhtng.com
“cười có khi thật tối ta cười lâu nghe chừng quên lòng buồn”
Em, bao nhiều lần anh đã hứa sẽ là lần cuối anh viết cho em. Thế mà sau lần cuối ấy lại có những lần cuối khác. Em đi vào đời sống anh, bước qua anh và một vài cái ốc vít nào đó trong cuộc đời anh …