vinhtng.com
Silent mode without vibrating
Hôm qua đang ngồi làm bài, điện thoại nhấp nháy báo có cuộc gọi đến, số lạ, hình như của một người nào đó bên Hội sinh viên gọi sang để hỏi thông tin cho project với Veronica Kao. Anh đã trả lời rõ…