vinhtng.com
khi mặt trời đi mất
3h chiều, nhà thờ Kỳ Đồng yên ả, anh ngồi ở phía bên trái, bên của Đức Mẹ, vì Ý đã xin Đức Mẹ che chở cho anh. Lòng anh không tránh khỏi bộn bề. Khi người ta đi từ những ồn ào, hối hả đến mộ…