vinhtng.com
chiều 30, ngồi nghe Lê Cát Trọng Lý
Chuyến xe – Lê Cát Trọng Lý Cứ thử hình dung mà xem, quang cảnh sau một trận dội bom là gì, đó là một sự bình yên đến tĩnh tại, người ta sẽ ngừng kêu la và …