vinhtng.com
Về sự cô đơn, phim porn, CD nhạc Đức Trí và cú giật mình lúc gần sáng
3h sáng, vừa cơ bản ôn xong Principles of Accounting, cửa số phòng đóng chặt nhưng cái mũi vẫn cứ hành hạ anh suốt. Chứng dị ứng lại trỗi dậy mỗi khi làm việc khuya. Tự dưng thấy thèm được đ…