vinhtng.com
vẩn vơ Old dogs
vài người bạn cứ réo mãi, bảo dạo này sao không thấy viết cái gì. thật ra thì vẫn viết, nhưng không viết ở đây. hôm nay lại qua tumblr lôi cái này về. lại phải edit vài chỗ để sự thật được ở…