vinhtng.com
Nước mắt rơi rồi, đời sống này còn nhiều những nỗi buồn lớn.
Chiều ngồi nói chuyện với B trong thư viện, câu chuyện cứ thế trôi dài từ những lỡ lầm này đến lỡ lầm khác. Từ những nỗi buồn, vì một lẽ gì không thể giải bày, đến khi thấy mình sắp vỡ, tất bật tìm…