vinhtng.com
Saigon của anh đẹp quá.
Cứ thế này thì anh chết mất, dăm ba ngày anh lại tự cho phép mình bê tha một ngày. Anh là thằng chẳng bao giờ gom góp đủ bản lĩnh. Cái gì ngay từ đầu anh đã khuất phục thì sẽ chẳng bao giờ anh ngoi…