vinhdlp.com
Câu đố con gì chỉ ăn mà không uống - chỉ uống không ăn
Câu đố con gì chỉ ăn mà không uống - Chỉ uống mà không ăn nào các bạn hãy trả lời giúp mình đi nào.. Mình biết chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn nghĩ nát óc