vinaykumarsajjanar.com
ಮರೆಯಲಾಗದ ಗೆಳೆಯ – ನನ್ನ ಅಪ್ಪ
ಮರೆಯಲಾಗದ ಗೆಳೆಯ – ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿ ನನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ನೋಡದೇ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ನೀವು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣಗಳು ನೆನೆದರೆ ಕಣ್ಣೀರೊಂದೇ ನನಗೆ ಆಸರೆ. ಎಲ್ಲ…