vinaykumarsajjanar.com
ಈ ಪ್ರೀತಿ….
ಧ್ಯಾನವೋ ಮೌನವೋ ಸ್ನೇಹವೋ ಮೋಹವೋ ಈ ಪ್ರೀತಿ … ವಿರಹವೋ ವಿನಾಶವೋ ಅತಿಶಯವೋ ಅತಿರೇಕವೋ ಈ ಪ್ರೀತಿ . ಬಂಧನವೋ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ ಕದನವೋ ಸಂಧಾನವೋ ಈ ಪ್ರೀತಿ .. ಕಾಡುವ ನೆನಪು ಕಂಡ ಕನಸು ಈ ಪ್ರೀತಿ…