vinaykumarsajjanar.com
ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ
ಪುಸ್ತಕ : ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಲೇಖಕರು : ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ ಪುಟಗಳು :೨೦೦ ಬೆಲೆ : ೧೨೫ ಡಾ .ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ ಅವರ ‘ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ‘ಹೊತ್ತಿಗೆಯು ನೂರು ಬೆಳಕಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತದೆ…