vinaykumarsajjanar.com
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಗಾಂಧಿ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸುಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ನಾವು ೨೦೧೯ಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ‘Be the change that you wish to see in the ವ…