villagerthependu.com
ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ
#ਸਪੈਲਿੰਗ_ਮਿਸਟੇਕ #SPELLING_MISTAKE ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ..! ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਲਤੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ‘ਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ..! ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ‘ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅ…