villadulich.com
Căn hộ Richico apartment & hotel Đà Nẵng – Trải nghiệm tuy 2 mà 1
Bạn đã nghe đến villa trong resort rồi phải không nào? Tuy nhiên bạn đã nghe đến căn hộ trong khách sạn chưa? Nhưng đều đó là có thật đấy, và ở Đà Nắng có một nơi như vậy cho bạn. Nơi đó có tên là …