villadulich.com
Hòn Khô Bình Định , điểm du lịch biển
Hòn Khô như một thung lũng nằm giữa hai quả đồi ở Bình Định. Du khách muốn đến được nơi này phải trải qua những con đường trùng điệp, khách sạn ngọc lan đà lạt . Yêu nhau yêu cả đường đi… Hòn Khô …