vikingyachting.se
SonicShield I - AC/DC - Viking Yachting AB - riggverstad, butik och webshop
En alternativ metod att behandla båtens botten utan bottenfärg! Systemet är lämpligt för såväl fritids- som yrkesbåtar. Ett system med en sändare, lämplig för båtar med längd i vattenlinje < 6 meter. Systemet ansluts till båtens elsystem och landström. Systemet belastar då inte båtens batteri och går på full effekt hela tiden. När landström, eller annan laddning inte finns tillgänglig anpassar systemet effekten på sändarna för maximal drifttid.Det finns också en "insomningsfunktion" på systemet, som tillåter att man stänger av sändarna (svagt klickande ljud), under 8 timmar.