vikingyachting.se
Terminalsäkring typ MRBF - Viking Yachting AB - riggverstad, butik och webshop
Platsbesparande, gnistsäkra säkringar som används med MRBF säkringshållare. Synlig indikation om säkringen har löst ut. Färgkodade säkringar för enkel identifiering.