vikingyachting.se
Bladsäkring typ MEGA - Viking Yachting AB - riggverstad, butik och webshop
Används tillsammans med BlueSeas säkringshållare typ MEGA.