vijaykannantha.wordpress.com
‘ಟವೆಲಿನಲಿ ಇದೇನಿದು… ಸಿಗ್ನಲೊಂದು ನೀಡಿದೆ’ ಸ್ಪಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಣಕ :-)
ಸ್ಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸು ಮಾಡಿ ಝೀರೋಗಳಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೀರೋಗಳು ‘ದೆವ್ವ ತಾ ಮನುಷ್ಯ’ ರ ಗೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ‘ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಹೃದಯದಲಿ ಇದೇನಿದು…’ ಹಾಡಿನ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ‘ಟವೆಲಿನಲಿ ಇದೇನಿದು… ಸಿಗ್ನಲೊಂದು ನೀ…