viisk.no
Godt å ha mamma i Australia
“Nei. Jeg er heller ikke sikker på om hun snakker norsk eller synger.” Det er vanskelig å si. Jeg hører bare lyder nedenfra, og Karlie ler. For et rart språk. Disse ordene jeg er i ferd…