viisk.no
Den bråkete stillheten
Stillhet. Er det en lyd? En følelse? En visshet? Beskriver den et fysisk naturfenomen som faktisk eksisterer? Er den bare tall eller tegn i en matematisk formel? Eller rommer den mangelen på noe s…