viisk.no
Kjære du som heller ikke klarte det
Subjektiv sannhet Hvis det er noe som har fulgt meg i dette livet, er det en underliggende, naiv optimisme om at jeg skal få det til. At alt skal gå bra. Det ordner seg til slutt. Jeg tro…