viisk.no
Hvorfor jeg er mot abort
Her i Norge har vi en abortlov som gir rett til selvbestemt abort frem til svangerskapsuke 12. For å utføre aborten trenger du ikke henvisning fra fastlegen eller noen form for obligatorisk …