vigosonico.org
Cursos de Formación Musical: cuadrimestre novembro 2015 a febreiro 2016.
Cursos de Formación Musical. Os cursos son de iniciación, gratuítos e cunha duración cuadrimestral. As quendas son de 60 minutos e estableceránse en función do número de alumnos/as a partires da ho…