viettelpost.com.vn
Thông báo bảo trì, nâng cấp website ViettelPost.vn và hệ thống cổng tập trung SSO
Để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tạo đơn hàng ngày của khách hàng và nhằm mục đích hoàn thiện các tính năng, giúp cho việc xử lý dữ liệu trên website nhanh hơn,