viettelpost.com.vn
Thông báo bảo trì và nâng cấp website ViettelPost.vn
📌Để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tạo đơn hàng ngày của khách hàng và nhằm mục đích hoàn thiện các tính năng, giúp cho việc xử lý dữ liệu trên website nhanh hơn, Viettel Post