viettelpost.com.vn
Quy định về mức giới hạn trách nhiệm Bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính
Khách hàng có thể xem chi tiết tại đây