viettelpost.com.vn
TB chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán)
Kính gửi Quý cổ đông (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán tại công ty chứng khoán), Lời đầu tiên, Tổng Công ty gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý Cổ đông. Để thực hiện tốt công tác chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền đối với cổ đông chưa lưu ký chứng