vietnamtravelx.com
Việt Nam tuyên bố Facebook vi phạm luật an ninh mạng mới
Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook vừa bị cáo buộc không thực hiện hành vi xóa nội dung công kích chống lại chính phủ nhà nước tại Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng quy định trong luật An ninh mạng mới nhất.