vietnamofmyheart.wordpress.com
Thánh Agatha xứ Sicilia (k. 231 – 251) – 5 tháng 2
SAINTS OF MY HEART Thánh Agatha xứ Sicilia (k. 231 – 251) Lễ kính: 5 tháng 2 Thánh Agatha xứ Sicilia (k. 231 – 251) là một tín hữu Kitô giáo sống ở Sicilia vào thế kỷ thứ III. Cô được tôn phong là …