vietnamhumanrightscommitte.wordpress.com
JUSTICE FOR DOAN VAN VUON
DECLARATION: JUSTICE FOR DOAN VAN VUON Whereas, in the legal case of Doan Van Vuon (name in Vietnamese: Đoàn Văn Vươn), the local authority of Tien Lang (Tiên Lãng) district, Hai Phong (Hải Phòng) …