vietnamhumanrightscommitte.wordpress.com
“Quốc hội chỉ sửa Hiến pháp lặt vặt”
Nguồn: BBC-tiếng Việt Lần tu chính hiến pháp mà kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 13 đang bàn thảo chỉ sửa đổi về mặt kỹ thuật, hình thức của ‘đạo luật gốc’ là chính mà không đề cập các vấn đ…