viet.ng
Ngắm pháo hoa đón năm mới tại Taipei 101
Cứ vào đêm 31/12 dương lịch hằng năm thì Đại Loan bắn pháo hoa tại một số địa điểm ở một số thành phố lớn do chính p
Việt Nguyễn