vieclamcaobang.vn
Viettel Cao Bằng có trụ sở tại Phường Đề Thám, TP Cao Bằng thông báo tuyển dụng như sau:
I. Vị trí tuyển dụng: 1. Tư vấn viên dịch vụ viễn thông – Địa bàn: Trùng Khánh – Số lượng: 03 người. 2. Tư vấn viên bán hàng doanh nghiệp – Địa bàn: Thành phố và 12 huyện trên toà…