vieclamcaobang.vn
BẾ GIẢNG 02 LỚP NGHỀ TRỒNG RAU AN TOÀN
Thực hiện hợp đồng làm việc số 06/HĐ-KT ngày 22 tháng 12 năm 2017 giữa phòng Kinh tế thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm Cao bằng về việc phối hợp tổ chức mở lớp Trồng rau an toàn cho…