vidunbaby.se
Plast
Plast är i dag ett mycket omdiskuterat ämne. Det avger kemikalier och giftiga gaser när det tillverkas och när det bränns. Plast kan lukta och ibland går den sönder snabbt. Leksaker till bebisar tillverkas dock ofta i olika plaster just för att det håller att bitas i, och många gånger också att