videonaats.com
As Subhu Bada Min Full Lyrics In Arabic | Videonaats
As sub hu bada min tal'ati hii Lyrics As Sub Hu Bada Min Tal'ati Hii W- Al- Laylu Dajaa Minv Wafrati Hee ___________________________ Kanz-Ul-Karami Mowl-An-Ni' Amii Haad-Il-Umami Li Sha