vhost.vn
Trưởng phòng kinh doanh
vHost đang tuyển 1 Sales Manager phụ trách quản lý team và phát triển thị trường dựa trên các dịch vụ của công ty.