vhost.vn
Cấu hình server SSD Hosting - vHost.vn
Cấu hình server ssd hosting: 16 core CPU, 72GB ram, 2 x 960GB SSD Crucial M500 và 2 x 240GB SSD Intel