vfxserbia.com
Boris Moškov Motion Graphics Showreel - VFX Serbia
Boris Moškov je rođen u Kotoru 1990. godine. Trenutno živi i radi u Beogradu kao freelance motion dizajner. Kombinovanjem ilustracije, animacije i 3D-a kreira video sadržaje za aplikacije, festivale i TV.