vfxserbia.com
Škola animiranog filma u Vranju - Intervju - VFX Serbia
U okviru naše akcije promocije mladih talenata, ovaj put nismo upoznali još jednog talenta, već školu koju talenti pohađaju. Školu animiranog filma (ŠAF) iz Vranja imali smo priliku da upoznamo na Festivalu dečije animacije u Jagodini. Škola postoji više od 25 godina, a iz sebe imaju nebrojano nagrada, priznanja, polaznika… Više o istorijatu, radu i …