vfxserbia.com
Armija Duhova - upotreba specijalnih efekata u ratu - VFX Serbia
Marta 1945. godine Saveznici su već duboku zagazilu na tlo Evrope. Jedina prepreka između njih i teritorije Nemačke je reka Majna. Saveznici su svesni da ih na drugoj strani reke čekaju jake nemačke snage i da nemaju dovoljno ljudstva i tehnike u pojedinim delovima fronta. U slučaju ako vojska Adolfa Hitler sazna a su pojedine …