vfxserbia.com
Intervju Rastko Stanojević, 3D Artist (Bohemia Interactive) - VFX Serbia
Napišite nam nešto o sebi: gde trenutno radite i kako je izgledao Vaš prvi susret sa 3D umetnošću? Dolazim iz Požarevca, a trenutno se nalazim u Pragu i radim u studiju Bohemia Interactive Simulation kao Senior 3D Artist (konkretno modelar/texture artist). Moj prvi susret sa 3D-om je bio još davne čini mi se ’93, …