vfxserbia.com
Cheers! by Anto Juričić - VFX Serbia
Najnoviji rad Ante Juričića urađen po konceptu Jean-Baptiste Monge-a. Izvor CG Talk.