vfxserbia.com
Interaktivni video – Miloš Zlatanović, Diplomski rad, Elektronski fakultet u Nišu
Kombinovanjem tv, video, kompjuterskih i internet tehnologija dolazimo do interaktivnog videa. Interaktivni video predstavlja vrstu digitalnog videa koji podržava interakciju gledaoca, odnosno njeg…