vfxserbia.com
Interaktivni video - Miloš Zlatanović, Diplomski rad, Elektronski fakultet u Nišu - VFX Serbia
Kombinovanjem tv, video, kompjuterskih i internet tehnologija dolazimo do interaktivnog videa. Interaktivni video predstavlja vrstu digitalnog videa koji podržava interakciju gledaoca, odnosno njegov uticaj na sadržaj koji gleda. Tog poduhvata prihvatio se apsolvent Elektronskog fakulteta u Nišu, modul Multimedijalne tehnologije, Miloš Zlatanović. Miloš je inspiraciju za bavljenje interaktivnim videom dobio gledajući interaktivni spot koji je …