vfxserbia.com
Dušan Marjanović Dynamics DemoReel 2014 - VFX Serbia
Odličan demo reel Dušana Marjanovića. Dušan je za simulacije koristio Real Flow a većina radova je urađena u studiju Spring Onion.