vfxserbia.com
Srpska filmska asocijacija proširuje svoj medjunarodni uticaj - VFX Serbia
Tokom novembra meseca Srpska filmska asocijacija dobila je dva veoma značajna priznanja za svoj rad na pozicioniranju Srbije kao poželjne destinacije za internacionalne filmske projekte – postala je clan Evropske asocijacije EUFCN i izabrana je za člana upravnog odbora AFCI. SFA je postala punopravni član evropske mreže filmskih komisija EUFCN (www.eufcn.net), profesionalne mreže 87 komisija …