vfxserbia.com
Telekom Slovenije, Igor Vuković - VFX Serbia
Odlična fotografija za spot za Telekom Slovenije. Direktor fotografije je Igor Vuković sa rediteljem Raoul Paulet-om, a za produkciju Super16.